Flat Chest

Etter å ha fulgt med på fb på en annen oppdretter som var uheldig å oppleve flat chest i ett kattungekull hun hadde… ble jeg nysgjerrig og bestemte meg for å finne ut hva er dette. Og fant ut at det er akuratt det samme som vi på hund ofte kaller «padler». Jeg vil rette en stor takk til Anette Krogsund for bilder og video av flat chest, og for hennes åpenhet rundt temaet. Bildene her tilhører henne, og jeg har fått lov å bruke de i denne artikkelen.

Flat Chest er en deformering i kattungens bryst og ribbein, tilstanden kalles også Funnel chest og det medisinske ordet er Pectus Excavatum.

Symptomer: Man kan følge med på kattungene og se etter om kattungens bryst er mer flatt, en rundt og om ribbeina er mer runde i formen en svakt rett/buede som normalen. Brystbenet kan også kolapse helt inni kattungen når den puster. I ekstreme tilfeller vil brystbenet være permanent bøyd innover og danne en «søkk» langs kattensbryst.

Noen kattunger med Flat chest kan også få følgende plager :

 • Ofte tungpustet
 • kan bli fort trette
 • Viser ofte ett lavere aktivitetsnivå en søsken
 • Vokser ofte senere en søsken
 • Kan i enkelte tilfeller vise en dårligere almenntilstand en resten av søskenflokken
 • Har ofte spredde frambein
 • Kan anlegge en padle lignende gange.

Det flate brystet som oppstår, gjør at kattungen ikke får utvide lungene ordentlig i hvert pustetak, og kan føre til lungekolaps. Muskelene i mellomgulvet og ribbeina trekker seg ikke sammen skikkelig, og gjør slik at kattungen ikke får slappet skikkelig av og må bruke ekstra krefter og energi på å få nok oksygen. Det vil ofte se ut som kattungen har ett problem med luftveiene ofte antatt som infeksjon eller blokkering. Men når dette undersøkes nermere blir det ofte anslått tilå faktisk være Flat chest syndrom. Noen oppstår også bilyder på hjertet da hjertet kan mangle plass nok i brystet.

ÅRSKAK. Det er enda ikke funnet noe klart svar på hvorfor noen individer blir rammet av Flat Chest mens andre ikke gjør det, dette kan også skje i samme kattungekull. Men noen tror følgende har en medvirkende årsak :

 • MILJØ: Det kan hende underlaget katten har ligget på hara vert for hardt eller for flatt, eller at det kan komme fra bakteriell eller virus form.
 • ERNERING: Taurin og kalsium mangel hos mor under drektigheten, kan noenganger forårsake at kattungenes beinstruktur blir mykere en når disse ikke mangler hos mor.
 • GENETIKK: De kan ha arvet Flat Chest fra en av foreldrene. Foreldrene trenger ikke være defektet med dette selv, men kan være bærere av genene som forårsaket tilstanden.
 • LUNGEKOLAPS som forårsaker flatchest, og at man bør sørge for at katten trekker pusten dypt ved fødsel.
 • Noen mener også at store kull på 9/10 unger gjør at kattene ikke får nok plass inni mors mage og at det er grunnen til at noen unger utvikler flat chest.

VIKTIG Å HUSKE AT DETTE ER NOEN AV PÅSTANDENE GENETIKERE, OG FORSKERE TROR UTLØSER FLAT CHEST SYNDROM. DET ER PR.DAGS DATO IKKE NOEN KLARE SVAR PÅ HVA SOM FORÅRSAKER DETTE.

BEHANDLING: Prognosen for katter med flat chest er ofte noe usikker, om det er mild grad, kan kattungene vokse seg friske av dette, og ende opp med en normal brystkasse.

Noen anbefaler fysioterapi, hvor kattens bein blir strukket i og massert i riktig retning. Fystioterapien vil da gjøre at muskler og ledd blir strukket slik at individet til slutt klarer å gå normalt (snakker da om de padlede individene)

Noen anbefaler også operasjon for Flat chest, den utføres ikke før tidligst kattungen er 8 uker. I værste fall om kattungen er hardt rammet av flat chest syndrom og det også er bilyder på hjertet, så blir avliving anbefalt for å la katten slippe unødige lidelser over lengre tid.

SPLINTRING SOM BEHANDLING: noen mener at å splintre kattungen med evt bandasje eller «dorull» kan bistå med å få formet kattungen i rette vinkler på bryst og ribbein. Denne behandlingen bør ikke utføres uten veterinær bistand, da det er fare for at kattungen ikke vil tåle behandlingen og MÅ settes korrekt på.

Endel oppdrettere mener at masasje og å legge kattungen i sideleie med lett masasje vil forbedre tilstanden.

Det er heller ikke pr. dags dato noen sikker kilde til at den ene behandlingsformen er bedre en den andre.

Det er derimot bevist at de fleste som er mildt angrepet vokser dette av seg innen kattungen er 8 uker. Noen vokser det av seg senere og kan være helt friske rundt 6 mnd alder, eller nermere året. (så vi trenger absolutt mer forskning på dette området. )

BILDER AV KATTUNGER MED FLAT CHEST SYNDROM:

AVL PÅ AVKOM SOM HAR HATT FLAT CHEST: Det er foretatt avl på flat chest individer, noen gir kull med flatchest, andre ikke, så også her er det ingen klare svar på hva som er å anbefale. Jeg tenker at om man som oppdretter ser at det er mange av de samme linjene som de man selv sitter med så kan man ta de ut av avl for sikkerhets skyld. Skulle linjene derimot være mer sjeldne får man stille seg spørsmål om det er verdt å forsøke, og sørge for tett oppfølging av kullet og at man ivertfall sitter med avlsmateriale videre selv for å få full kontroll på utvikling av avkom tiltenkt avlen. Og sørge for å parre med fri partner (altså partner som IKKE har hatt flat chest syndrom)

Her kan man se hvordan en kattunge med flat chest kan slite med pusten ( se på den sorte) Video tilhører Anette krogsund, og jeg har fått tilatelse til å gjengi den her.